Vaali-informasuuni

Toukokuun 26 päivänä oon vaalit Europarlamenthiin. Sulla jollako oon äänestysoikeus oon pitäny tulla sinun äänestyskortti postila viimisthään 8 toukokuuta. Lue sinun äänestyskortista missä sie piät äänestää vaalipäivänä. Älä unhouta ottaa matkhaan sinun id-korttia.

Äänestä etukätheen
8 toukokuuta lähtien sie saatat etukätheisäänestää Luulajassa seuraavilla paikoila.

• Kulttuurin talo, taiteelia-ateljee
• Hertsön kirjasto
• Gammelstadin kirjasto
• Luulajan tekninen yniversiteetti, B-huset
• Kaupungintalo
• Råneå kansanväkitalo (9 toukokuuta lähtien)
• Lukion kirjasto (20-24 toukokuuta)
• Sunderbyn sairala (20-25 toukokuuta)

Seuraavilla paikoila sie voit äänestää lauantaina 25. toukokuuta kl 9-13:

• Alvikin koulu
• Antnäsin koulu
• Bälingegården
• Jämtögården
• Klöverträskin koulu
• Byahuset/väkitalo Södra Prästholmissa
• Byahuset/väkitalo Brändössä

Kaikki paikat ja aukioloaijat sie löyät www.lulea.se elikkä soitamala kunthaan 0920-45 30 00. Älä unhouta ette sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja id-kortti ette saaja etukätheisäänestää.

Luku-tv näköheijoile
Etukätheisäänestyksessä Kulttuurin talola oon luku-tv jotako mennee käyttää näköheijoilta ette helpottaa lukemista vaaliseetelistä.

Uusi äänestyskortti
Jos sie et ole saanu sinun äänestyskorttia postin kautta ja tarttet uuen, sie saatat ottaa yhtheyttä kunnan kansa telefooninumerolla 0920-45 30 00 elikkä meilaamalla lulea.kommun@lulea.se

Äänestä asiamiehen kautta
Jos sie olet sairas, toimintaestetty elikkä vanhaa ja sen takia et saata käyä jossaki äänestyspaikassa niin sie saatat äänestää asiamiehen kautta. Silloin tarttee kansa toistajan. Asiamies saattaa olla joku omhainen sulle, joku joka ammatilisesti antaa sulle hoitoa elikkä muuten pruukaa auttaa sinua. Sinun maalaispostinkantajaki saattaa olla asiamies ja sillä oon matkassa tavaroita ette sie saatat asiamiesäänestää.

Vaalilautakunta oon kansa valikoinu kulkevan äänivasthaanottajan joka saattaa tulla kotia sinun työ joka saihrauen takia olet estetty tulheen äänestyspaikale. Jos sie halvaat apua kulkevalta äänivasthaanottajalta elikkä tarttet tavaroita asiamiesäänestyksele sie tillaat net soittamalla kunthaan, tel. 0920-45 30 00 elikkä meilaamalla lulea.kommun@lulea.se