Företagsområden

Luleå har en levande stadskärna med ett stort utbud av butiker, gallerior, kaféer och restauranger. Sommartid blommar uteserveringarna och vintertid drar man sig in i galleriornas värme.

Flera gallerior

I Luleå centrum finns tre större gallerior bland annat världens (!) första inomhusgalleria, med det passande namnet Shopping. De två andra heter Smedjan och Strand.

Satsar på handeln

Luleå har varit norra Sveriges handelscentrum i mer än 500 år och handeln är fortfarande en viktig och växande näringsgren. Många av kunderna kommer från andra delar av länet och från grannländerna, vilket gör att den samlade köpkraften når drygt 5 miljarder kronor.

Visit Luleå AB arbetar med att utveckla Luleå som handelsstad. Bolaget bedriver verksamhet för att utveckla besöksnäringen och samordnar aktiviteter som främjar utvecklingen av handelsverksamheten. Detta görs genom att marknadsföra handeln, samordna butiker, arrangera aktiviteter och bistå vid nyetableringar.

Köpcentrum nära staden

Storheden är Luleås stora externa köpcentrum. Idag är handeln spridd över en stor yta med bland annat varierande livsmedelsaffärer och inredningsbutiker. Skutviken – Notviksstan är Norrbottens enda handelsområde för bygg, inredning och trädgård. Handelsområdet, som också benämns som Luleå Homecenter, ligger direkt mot Luleås stora infartsled där 22 000 fordon passerar dagligen.