Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Luleå och Sverige

Besöksnäringen, som innefattar boende, restaurang, handel och aktiviteter, är en tillväxtnäring som ökar för varje år. Det finns stor potential att utveckla staden ytterligare som besöksmål.

Visit Luleås uppdrag är att verka för att fler besöker Luleå vilket skapar tillväxt hos våra företag. Därför arbetar vi för att utveckla och bredda Luleås utbud och för att göra Luleå till en ännu mer lockande destination, både för mötes- och privatresenärer.

Handel är en motor i besöksnäringen och därför samverkar vi med kommunen och andra aktörer i arbetet med stadsutveckling och för att göra Luleå till en levande handelsstad.

I Visit Luleå samordnas resurser där bidraget från medlemsföretagen växlas upp mångfalt med en årlig kommunal medfinansiering.

Tillsammans gör vi skillnad.

Bolagsordning Visit Luleå AB