Projektmedel

Luleå kommuns bidrag för projektverksamhet (EU-potten) syftar till att medverka till utveckling och tillväxt.

Du kan söka projektmedel om du har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Luleå kommuns bidrag för projektverksamhet, EU-potten, avser medfinansiering. Det innebär att projekten ska ha flera finansiärer.

Om du vill ansöka om projektmedel lämnar du in en ansökan till: kommunstaben@lulea.se. Det krävs ingen speciell blankett. För blanketter hos andra myndigheter gällande finansiering, se länkarna under rubriken Länkar.

En ansökan bör omfatta:

  • Projekttid
  • Projektorganisation
  • Bakgrund
  • Syfte/mål
  • Målgrupp
  • Aktiviteter/genomförande
  • Resultat
  • Budget
  • Jämställdhet

Undersök gärna hur din idé överensstämmer med Luleå kommuns styrdokument, EU-programmet för övre Norrland och andra nationella eller internationella program.

Ansökan bereds av kvalitet & samhällsutveckling och kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om projektet.

Välkommen att höra av dig till samhällsutvecklingskontoret för att diskutera din projektidé!

Beslut om medfinansiering

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om medfinansiering från anslaget för EU-medel. Ansökningar skickas till kommunstaben@lulea.se.

Luleå kommuns styrdokument: Vision Luleå 2050, Program E - ledande nordlig region.

Länsstyrelsen: ansökningsblankett för medfinansieringlänk till annan webbplats av regionala tillväxtprojektet och EU-projekt.

Tillväxtverket: ansökan om projektmedel länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfrån EU-program (Regionala fonden).

Rekvisitionsblankett

Här nedan kan du läsa villkoren för projektfinansiering samt skriva ut en rekvisitionsblankett.

Villkor för projektfinansieringöppnas i nytt fönster (PDF)
Rekvisitionsblankettöppnas i nytt fönster (Excel)

Skicka rekvisitionsblanketten till:
Luleå kommun
Samhällsutvecklingskontoret
971 85 Luleå