Säkerhet och skydd

Som medborgare har du ett eget ansvar att skydda dig mot brand, ett ansvar som ökar om du är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet. Det är du och dina kollegor som skapar en säker arbetsplats.

Här har vi samlat information bland annat om gällande lagstiftning, hur ni bör bedriva ert systematiska brandskyddsarbete, när ni ska lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet och vad som gäller vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Här finns också information om utbildningar som räddningstjänsten i Luleå erbjuder samt kontaktuppgifter till den entreprenör som bedriver sotning i kommunen.

Ytterligare frågor

Har ni några andra frågor som rör säkerhet och skydd är ni välkomna att kontakta Räddningstjänsten Luleå, avdelningen för samhällsskydd, på telefon 0920-45 30 00 eller mail Luleå kommun.