Stödsystem för företag bild

Foto: Joakim Höggren, Luleå kommun

Stödsystem för företag

Luleå kommuns målsättning är att bidra till en effektiv struktur för att stimulera och stödja tillväxt i näringslivet. Det handlar bland annat om att skapa en effektiv stödstruktur för företag.

  • Vi vill stödja nyföretagande i alla faser – från nystart till snabbt växande tillväxtföretag och nyetableringar.
  • Vi vill stödja befintliga företag att utvecklas och växa.

En del av det vi gör sker i form av stöd till organisationer som främjar näringslivsutveckling. Andra delar sker i form av projekt (ofta EU-projekt). Luleå kommun gör väldigt lite själv som ensam aktör. I nästan allt vi gör samarbetar vi med andra organisationer. Detta gör att vi samlar resurser och använder organisationers kompetens effektivt.

Läs mer om stödsystemet i dokumentet Stödsystem för företag