Serveringstillstånd, tobak och tillsyn

Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring inom Luleå kommun

Kartoröppnas i nytt fönster

Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

För att få servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd enligt alkohollagen. Tillståndet söks hos och ges av kommunen.

Olika typer av serveringstillstånd

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Den som söker tillstånd måste själv visa att han är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar av verksamheten ekonomisk och har kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt har tidigare erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol.

Den lokal där servering ska ske måste vara godkänd ur iljösynpunkt och lokalen ska också vara godkänd för allsidig matlagning.

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholsynpunkt - även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (7 kap 9 §).

Riktlinjer för serveringstillstånd

I riktlinjerna beskrivs vilka specifika regler och bestämmelser som gäller för servering av alkohol i Luleå kommun. Riktlinjer för serveringstillståndöppnas i nytt fönster

Handläggningstid

Handläggningstiden för stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten är ungefär 4-6 veckor. Detta gäller från när komplett ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften har betalats in.

Ansvarsfull alkoholservering och nätverk mot droger och doping

Luleå kommun erbjuder sedan några år tillbaka krögare och deras medarbetare en utbildning i ansvarsfull alkoholservering, detta för att minska de problem som överkonsumtion av alkohol kan medföra. Luleå kommun erbjuder också medlemskap i två nätverk, dels för krogar i nätverket Krogar mot knark och dels för friskvårdsanläggningar (gym mm) i nätverket 100% ren hårdträning. Klicka i menyn till höger.