Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

2 st Pumpstationer, Gammelstad

Emil Gagnér

november 2019

Miljöprojekt Karlshäll

Marianne Kallin

december 2019

Solkarta

Jonny Halvarsson

december 2019

Besiktning lekplatser

Anna-Marita Johansson

december 2019

Lekplats Stadsparken

David Savilahti

januari 2020

Råneå - Överföringsledning

Torbjörn Norén

april 2020


Senast publicerad: 2020-01-08Senast uppdaterad: 2020-01-08

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet