Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Spillvattenpumpstation P026, Björkskatan

Ingemar Nordström

mars 2020

Kv. Kungsfågeln - Byte av nödbelysningssystem & system för vägledande skyltning

Peter Hjälte

april 2020

Pumpstationer P144 och P146

Tobias Hansson

april 2020

Ny lekplats Stadsparken

David Savilahti

april 2020

Nytt badhus Hertsön

Leif Widmark

maj 2020

Mark- och beläggningsentreprenad

Patrik Ruumensaari

juni 2020

Råneå - Överföringsledning

Torbjörn Norén

hösten 2020


Senast publicerad: 2020-04-07Senast uppdaterad: 2020-04-07

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet