Planerade entreprenad upphandlingar

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade upphandlingar 2019

Upphandlingsplan 2018-2019‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Sörbyar, Vattentorn

Torbjörn Norén

februari 2019

Hermelinsparken, ombyggnad

David Savilahti

mars 2019

Bredband på landsbygd - Etapp 5 

Ingemar Nordström

mars 2019

Sporthallsgolv, Sunderbyn

Larry Lundqvist

mars 2019

CCTV Luleå nya Brandstation

Jan-Henrik Hallebjörk

mars 2019

2 st Pumpstationer, Gammelstad

Emil Gagnér

mars 2019

Parkeringsövervakning, gatumark

Dan Karlsson

mars 2019

Sundets förskola - Kök och riskåtgärder

Larry Lundqvist

maj 2019

Uddens förskola - Ombyggnad ytterväggar, golv och kök

Larry Lundqvist

maj 2019