Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Hälsans hus - Styr- och övervakning

Ingemar Nordström

juni 2020

Pontusbadet - Byte belysning simhall

Peter Hjälte

juni 2020

Mark- och beläggningsentreprenad

Patrik Ruumensaari

juli 2020

Kulturens Hus - Byte belysning bibliotek

Peter Hjälte

hösten 2020

Norrbottensteatern, scen 1 - Byte belysning

Peter Hjälte

hösten 2020

Nytt badhus Hertsön

Leif Widmark

hösten 2020

Råneåskolan - Ytskiktsrenovering samt omläggning yttertak

Tomas Norman

hösten 2020

Hertsövägen - Ombyggnad delen Avaviksvägen-Gräsörvägen

Jan Löfgren

hösten 2020

Råneå - Överföringsledning

Torbjörn Norén

hösten 2020


Senast publicerad: 2020-08-12Senast uppdaterad: 2020-08-12

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet