Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2020 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2020


A+A9:A270+A9:A105 analys radonmätningar

Appbaserad språkutveckling

Arbetsplatsdatorer

Autocad licenser

Avrop DIS Handledning - Mottagning Barn

Avrop Dis Handledning till Centrum mot våld

Avrop Handledning för familjebehandlare inom öppenvård barn och Unga

Betalkontroll tjänst

Bädd, bad och dekoration

Drift eller outsourcing äldreboende

Drift o skötsel gokartbanan kallax

Drift och underhåll av Luleå hamns järnvägsanläggning

Drogtester

Däck personbil och lätt lastbil

Däck tunga fordon

Elevregister

Elleveranser

Extern telefonitjänst

Fibre channel infrastruktur licenser o support

Företagsläkare kommunhälsan

försäkringsmäklare 2021

Glass, frysmaterial med tillbehör

Grus och krossmaterial

Handledning skolkuratorer

HR system winlas

Hyrbilar

Idrottsmaterial

Innovationsplattform

internetförbindelse

IT-stöd för mötesrumsbokning

IT-system för handläggare i AMFs processer

Journalsystem elevhälsan

Kaffe och kaffemaskiner

Kommunlicenser digitala läromedel för grundskola och gymnasieskola

Kompletterande upphandling arbetskläder och tvätt soc

Konsession annonsbilaga hamnfestivalen

Konsultstöd office och Microsoft 365

Lastbils- och maskintjänster 2021 -09-01

Litteratur

Ljud och ljus hyra

Maskintjänster ÅVC

Moduler för tillfälliga lokaler

Ny bokbuss

Nytt verksamhetssystem Fastigheter

Pistmaskin

Porslin, glas, bestick mm

Psykologhandledning

Ramavtal cyklar, service och reservdelar

Ramavtal kommunikationstjänster luleå business region

Ramavtal konsulttjänster IKT

Ramavtal läggning och köp massagolv

ramavtal sjuksköterskor kommunen

Ramavtalet Service och reparation av medicinteknisk utrustning

Reservdelar fordon

Röjningstjänster

Sammanslagen med övriga Yrkeskläder! Uniformsplagg till busschaufförer, Luleå Lokaltrafik

Schemaläggningssystem

Sharepoint utvcklingsstöd e-nämden

Sharepointutveckling Digital arbetsplats och projektverktyg SBF Fastigheter

Skattning system/formulär SOC

Skolskjutssystem- BUF

Slantvätt Räddningstjänsten

Slöjdvirke

Städ av bussar och lokaler LLT

Surfplattor för pedagogiskt bruk

System för inköpsanalys

System för lönekartläggning

teknisk plattform för produktion av e-utbildningar

Tekniska konsulttjänster 2020 -

Trygghetslarm för personal (personlarm)

Tvätt/hyra arbetskläder

Tvätteritjänster Bergviken

Tvättjänst Midskogens Tvättservice

Upphandling/inköp/flytt av inventarier till Kronans vård- och omsorgsboende

Urinstickor för drogtest

Utbildare YH

Utskriftstjänster

VD och styrelseförsäkring luleå kommunföretag

Webbutveckling mot Sitevision Luleå kommun

Verksamhetssystem till måltidsservice

Vitvaror - hushållsmaskiner

Ärendehanteringssystem servicekontoret

Mätning, Beräkning och Kartframställning (MBK)

Produktionsinmätning

Relationsinmätning

DIREKTUPPHANDLINGAR


Direktuphandling Medicinsk Fotvård

Direktupphandling Apoteksvaror

Direktupphandling Dagskassehantering

Direktupphandling Handledning av elevhälsa samt elevhälsoteam. Skolsköterskor och skolkuratorer.

Direktupphandling Handledning i Funktionell Familje terapi (FFT)


Senast publicerad: 2020-06-26Senast uppdaterad: 2020-06-26

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet