Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2019 och uppdateras fortlöpande.

Inköpskontoret ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2019

Konst till Kronan

Kreditupplysningstjänster

Ramavtal inköp eldstäder Bottenvikens skärgård

Lärplattform

Skolskjutssystem- BUF

Frivillig förhandsinsyn ekonomisystemet

Digital mötesrumsteknik som tjänst

Upphandlingskonsulter DIS

Drift och underhåll avseende befintlig telekom infrastruktur

Dataförbindelser fast

Förnyad konkurrensutsättning, Möbler till SBF

Vitvaruservice o installation

Tekniska konsulter - Geoteknik

System för valadministration

Juridisk databas

Tekniska konsulter 2 delområden- Framtagande FFU Projektering och Entreprenad

Fastighetsskötsel

Trådlöst internet - IT

Ansvarsförsäkring

Yrkeskläder till Luleå Hamn

Bevakning trygghetsskapande åtgärder LLT

Bioplastpåsar, Lumire

Samtalsstöd - Kommunhälsan

Förnyad konkurrensutsättning, RPA licenser

Alkohol- och drogbehandling enligt 12-stegsmodellen

 

Senast publicerad: 2019-11-18Senast uppdaterad: 2019-11-18

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet