Energieffektivisering

Luleå kommun arbetar aktivt för att öka energieffektiviteten i kommunen. Här beskriver vi några av de mest aktuella byggprojekten som ska bidra till detta.

Luleå kommuns slutmål är att bli 20 procent mer energieffektiva inom kommun­koncernens verksamheter före år 2020. Det är främst kommunens fastigheter och transporter som berörs av planerna och till stor del handlar det om att använda nya tekniska lösningar. 

Så här definieras målen mer konkret:

  • 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser
  • 15 procent lägre energianvändning i kommunens fastighetsbestånd
  • 15 procent lägre elanvändning i kommunens fastighetsbestånd
  • Andelen förnyelsebara bränslen ska vara 30 procent av den totala energianvändningen. 

Utgångspunkten är ett EU-direktiv som säger att all offentlig verksamhet ska vara ett föredöme när det gäller energieffektivisering.

Läs mer om kommunens energieffektivisering

Aktuella energieffektiviseringsprojekt 

Kontakt: Torbjörn Körlof, torbjorn.korlof@lulea.se,
0920-45 32 28