Hertsön i fokus

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden.

Det är mycket som händer och kommer att hända på Hertsön. Ny skola och nytt badhus är bara några saker.

Ett helt nytt industriområde, Hertsöfältet, byggs just nu och ett nytt bostadsområde, Hertsöheden planeras och kommer att innebära många nya Hertsöbor.

Trafik och kommunikation

Arbete Avaviksvägen på Hertsön
2022-10-17 -- 2023-12-31
Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid Hertsöfältet.

Läs mer på Lumires webbplats:

Spräng- och grävjobb på gång vid Avaviksvägen på Hertsön - Lumire

Kronanvägen

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronanvägen har planerad byggstart 2023. I och med dragningen av Kronanvägen blir Kronans läge än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga.

Läs mer om Kronanvägen här

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Bild på hur framtida Hertsöskolan kan komma att se ut.

Skiss på hur framtida Hertsöskolan kan komma att se ut. Illustration: MAF.

Hertsöskolan

Ny tillfällig modulskola

Hertsöskolan, med årskurserna 4–9, ligger i Hertsö centrum. Från läsåret 2022/2023 bedrivs undervisning i ljusa och fräscha tillfälliga moduler fram till att den nybyggda skolan står på plats. Inflyttning beräknas ske höstterminen 2025.

Modulskolan växer till. Modulerna från solsidan

Modulskolan inflyttad

Modulskolan är placerad precis intill den utflyttade Hertsöskolan som rivs och ersätts med en ny skolbyggnad.

Läs om skolstarten: Så var skolstarten på Hertsön - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

Ytteligare moduler - större modulskola

Inom kort kommer markarbeten att påbörjas för att ge plats för ytterligare moduler till modulskolan. De extra modulerna kommer att ansluta till de befintliga modulerna och gör det möjligt för fler klasser att få plats på skolan.

Planering för utemiljön kring skolan

Det ser ganska skräpigt och rörigt ut kring modulerna idag men städningen kommer att påbörjas inom kort. När ytan är städad kan arbetet med att planera utemiljön börja.

Bakgrund
Det var under våren 2021 som det framkom att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola, har en omfattande fuktskada. Under hösten 2021 tog Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut om att en ny skola ska byggas där den mögelskadade Hertsöskolan står idag.

Hertsö nya badhus

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Hertsö badhus – tillbaka och färdigbyggt 2024

Efter rivningen av det gamla badhuset beslutade Luleå kommun att ett nytt badhus skulle byggas på Hertsön.

26 augusti 2022 påbörjades byggnationen officiellt efter en symbolisk bassängsfyllning av Luleå kommun och entreprenören NCC som i samverkan kommer utföra projektet.

År 2024 beräknas badhuset stå färdigt och redo för badgäster.

Läs mer om det nya badhuset på Herstön här

Välj andra badhus tills vidare

I Luleå kommun har du möjlighet att välja mellan ett flertal olika badhus, tempererade utomhuspooler och friluftsbad. Badhusen erbjuder ett flertal aktiviteter året runt.

Nytt bibliotek, ny fritidsgård och sporthall

Bara meröppet på Hertsöns bibliotek

Måndag 9 maj dras den bemannade servicen in på Hertsöns bibliotek. Detta på grund av arbetsmiljön för personalen i väntan på att biblioteket kan flytta ut till moduler. Under tiden är det enbart meröppet som gäller.

Läs hela nyheten på kommunens nyhetssajt Vårt Luleå Länk till annan webbplats..

Moduler under byggtiden

Precis som med skolan kommer biblioteket, fritidsgården och även sporthallen flytta till moduler under tiden de nya lokalerna byggs. Modulerna ska ligga i närheten av nuvarande Hertsöskolan i ett centralt läge.

Nya lokaler för Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall

När en ny skola byggs det även nya lokaler för Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall eftersom dessa ligger i samma byggnad som nuvarande Hertsöskolan.

I dagsläget är alla tre verksamheter kvar i skolbyggnaden och öppna. Att de inte flyttat ut samtidigt som skolan beror på att biblioteket och fritidsgården har egna ventilationsaggregat och större ytor för besökarna, som inte heller vistas hela dagar i lokalerna.

Därför bedöms inte behovet finnas att stänga lokalerna i förväg.

Hertsöheden - nytt bostadsområde

Samråd om planprogrammet för Hertsöheden kan ske under våren 2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Samråd om planprogrammet för Hertsöheden kan ske under våren 2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Läs reportaget om Hertsöheden via denna länk. ( Publicerad 2023-01-25)

Tidplan 2022 - 2026

Nu pågår arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i planprogram för Hertsöheden. Samråd om planprogrammet kan ske kring våren 2023 Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Läs mer om Hertsöheden här

Utveckling Hertsön/Lerbäcken

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Läs mer här om utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Rekommendationer från ÖP 2013 för Hertsön och Lerbäcken

Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år

• Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden
• Vid planering av ny bebyggelse ska koppling mellan Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat särskilt beaktas
• Möjlighet att ta sig till stranden och använda strandområdet för rekreation ska utvecklas
• Koloniområdet ska utökas österut
• Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat
• Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras
• Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras
• Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012
• Utvecklingsplan ska tas fram.

Läs mer utvecklingsplanen Hertsön/Lerbäcken

Lulebo satsar på Hertsön

Luleå växer och som kommunens bostadsbolag har vi en betydande roll i skapandet av framtidens Luleå. Lulebo genomför flera insatser för att rusta upp Hertsön och för att skapa aktivitets- och samlingsytor för de boende i alla åldrar..

Läs mer på Lulebos hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad trygghet på Hertsön

Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete, ”Effektiv samordning för trygghet” (EST), mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Läs mer på Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-02

Samverkansöverenskommelse polisen och kommunen under åren 2020 - 2024

Polisen och kommunen ska arbete tillsammans för att öka tryggheten och förebygga brott. Även om Luleå är tryggare än de flesta kommuner har varje bostadsområde sina utmaningar.

I Juni 2020 undertecknades ensamverkansöverenskommelse av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen mellan polisen och kommunen. Länk till annan webbplats.

Hertsöbornas egna webbplats

Om du vill läsa mer om Hertsön, till exempel få tips om lokala evenemang eller vilka föreningar som finns i området kan du hitta den informationen på:

Hertsöbornas egna webbplats Länk till annan webbplats.