Pressinformation

2020-08- 26

Kombiterminal Gammelstad

Inom kort blir Luleå bli ännu starkare inom transportsektorn. En utbyggd kombiterminal i Gammelstad med fler järnvägsspår i anläggningen och större lastkapacitet gör platsen till ett viktigt nav i transportnätet i Sveriges norra region.

Kombiterminalen i Gammelstad förses med ett välbehövligt extra järnvägsspår.

Kombiterminalen i Gammelstad förses med ett välbehövligt extra järnvägsspår.

Kombiterminalen innebär möjlighet till ökad tillväxt i regionen där basindustrin i Norrbotten och norra Sveriges transportinfrastruktur är av stor betydelse för Sveriges och Europas fortsatta tillväxt. En väl fungerande kombiterminal ger bättre förutsättningar att attrahera investeringar och bidrar till ett effektivt nationellt och internationellt logistiksystem,
- Det har funnits stora behov av att utveckla järnvägsanläggningen inne på kombiterminalens område eftersom kombitrafiken ökar hela tiden och fler tåg till och från Gammelstad kombiterminal krävs för att möta transportbehovet, säger Thord Sandahl VD för Sandahlsbolagen.

Luleå Hamn

På sikt ses även stora vinster när pågående satsning på Norrbotniabanan knyter ihop den Botniska korridoren och öppnar upp för handel och transporter med länder som ligger öster om Sverige. EU eftersträvar längre stomnätskorridorer för transporter inom Europa och därtill en ökad intermodalitet. I detta sammanhang passar den utbyggda kombiterminalen och närheten till Luleå hamn utmärkt.
Luleå hamn som är en viktig pusselbit för den hållbara infrastrukturen är en av fem svenska hamnar som EU lyft fram och pekat ut som Core Network - hamnar, vilket innebär att det är en hamn som är väsentlig för att de europeiska transportstråken ska fungera.

Henrik Vuorinen VD vid Luleå Hamn.

Henrik Vuorinen, VD vid Luleå Hamn.


- Med den utbyggda terminalen ökar kapaciteten som intermodalt nav. Långväga transporter knyts samman för vidare transport ut till företag över hela länet och Nordkalotten. Ett effektivt godsflöde gynnar våra kunder och går hand i hand med den utbyggnad av hamnen som planeras i Luleå. En satsning på kombiterminalen är ett stort steg för satsningen på Luleå som logistiknav och en del av en väl fungerande modern hamnstad, säger Henrik Vuorinen VD vid Luleå Hamn.

Samverkansprojekt

Det är Luleå kommun och Trafikverket som tillsammans bygger spåret i detta samverkansprojekt. Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun

Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun

- Luleå växer och en förutsättning är då givetvis att finns ett utbyggt transportnät som emotser det behov av transporter av gods som krävs. De transporter som sker på järnväg och väg idag räcker inte till för ett framtida större Luleå, därför känns det bra att vi redan nu tagit höjd för det säger, Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun

Ökad miljönytta med färre transporter på väg

Kombiterminalen i Gammelstad är en s.k. Riksterminal. 2003 hade anläggningen två järnvägsspår och 2006 utökades kapaciteten med ytterligare ett. Under senhösten 2020 öppnas det nya spåret för trafik och prognoser pekar på ytterligare utökat behov av kombitransporter på järnväg vilket innebär att ännu fler spår bör byggas framöver.

Jan Pettersson, platschef och ansvarig för Sandahlsbolagens Norrlandstrafik.

Jan Pettersson, platschef och ansvarig för Sandahlsbolagens Norrlandstrafik.

– Det här är mycket bra för oss, vi har haft för liten kapacitet innan. Det finns en stark positiv trend för miljövänliga transporter och vi ser behov även för framtida utbyggnad redan nu, säger Jan Pettersson, platschef och ansvarig för Sandahlsbolagens Norrlandstrafik.

För projektet är det viktigt att främja hållbara transporter, få bort flaskhalsar i viktig trafikinfrastruktur och bidra till ökad miljönytta genom färre transporter på väg över längre distanser. Förhoppningen är att järnvägsoperatörer, speditionsföretag, regionala näringslivet, Luleå Hamn med flera ser den utbyggda kombiterminalen som en ny möjlighet till expansion och samverkan internationellt.


Byggnationen av den nya kombiterminalen i Gammelstad sker med stöd från Tillväxtverket och den europeiska regional utvecklingsfonden. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas bli 33 miljoner kronor. Entreprenörerna i projektet är Infranord och Nyab.

Kontakt

Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun
robert.eriksson@lulea.se
070 380 52 04
0920 - 45 32 43

Henrik Vuorinen VD vid Luleå Hamn
henrik.vuorinen@portlulea.com
070 358 21 60
0920-45 68 07

Jan Pettersson, platschef och trafikansvarig för Norrland
jan.pettersson@sandahlsbolagen.se
0920 - 24 84 86

Thord Sandahl VD för Sandahlsbolagen
thord@sandahlsbolagen.se

Pressbilder

Bilderna i texten är fria att använda i sammanhang som har att göra med ämnet om Kombiterminal Gammelstad. Ange: Foto: Eva Sundgren Luleå kommun

Önskas fler varianter finns även bilderna nedan.
Kontakta Eva Sundgren eva.sundgren@lulea.se  om du vill ha dem högupplösta.

2

2

5 Henrik Vuorinen Hamnchef Luleå Hamn

5 Henrik Vuorinen Hamnchef Luleå Hamn

1

1

3

3

4  Bantekniker Victor Fredriksson och  Stig Avergren Infranord

4 Bantekniker Victor Fredriksson och Stig Avergren Infranord

7 Jan Pettersson Platschef Sandahlsbolagen Gammelstad Luleå

7 Jan Pettersson Platschef Sandahlsbolagen Gammelstad Lle

6 Jan Pettersson VD Sandahlsbolagen Gammelstad Luleå Foto_Eva Sundgren Luleå kommun.jpg

6 Jan Pettersson VD Sandahlsbolagen Gammelstad Luleå

8 Robert Eriksson, Peter Keisu, Henrik Vuorinen, Jan Pettersson.jpg

8 Robert Eriksson, Peter Keisu, Henrik Vuorinen, Jan Pettersson.

8 Peter Keisu, projektledare, Trafikverket

8 Peter Keisu, projektledare,Trafikverket

9 Robert Eriksson,  Peter Keisu, Jan Pettersson,Henrik Vuorinen

9 Robert Eriksson, Peter Keisu, Jan Pettersson, Henrik Vuorinen