Projekt Stadsötorget

Torgytan på Stadsön, Gammelstad, är i dåligt skick. De senaste åren har bland annat dagvatten, hög belastning, och undermåligt förstärkningslager orsakat stora ojämnheter på torgytan. Men nu är det dags att göra torget trevligare, ljusare och hållbart. –Torget på Stadsön fick sin nuvarande utformning på 70-talet och har gjort sitt, säger Larry Lundqvist, projektledare på Luleå kommun.

Renoveringsarbetet på torget har börjat och målet är att under arbetstiden som pågår till i slutet av oktober att tillgodose god tillgänglighet och att torget ska vara funktionellt för verksamheterna och de evenemang som torget är tänkt att användas till. När jobbet är klart ska torgytan ska vara jämn och funktionell, avrinning för dagvatten justerad och helhetsintrycket av torget ska förbättras och i det ingår att belysningen förnyas och anpassas till platsen.

– Dessutom är det viktigt att snöröjningen ska gå att utföra på ett bra sätt och att torget tål belastningen av tunga maskiner, säger Larry Lundqvist.

FAKTA

  • Stadsötorget samägs av privata fastighetsägare och Luleå kommuns fastighetsavdelning, den andra delen är allmän plats, parkyta.
  • Arbetet beräknas pågå fram till slutet av oktober och genomförs av entreprenören NYAB.

KONTAKT

Projektledare, Larry Lundqvist, stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun

0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 12 september 2022