Projekt Vatten och Avlopp

När vi byter ut va-ledningar i ett bostadsområde måste vi också oftast se över eller återställa gatumiljön. På denna sida finns några av projekten beskrivna, både vad gäller arbete med vatten, avlopp och gata. Specifika projekt står angivna i högerkant.

Återställ
Övägen Stadsön/Gammelstad
Återställ
Avloppsledningar till Råneå reningsverk
Återställ
Soldatvägen och Klockarvägen Råneå
Återställ
Parkvägen-Bergnäset