Foto: Susanne Lindholm

Snöröjning kommunala gator

I Luleå kommuns interaktiva karta visas prioriteringsordning för snöröjning av kommunala gator och gång- och cykelvägar i Luleås stadsdelar och byar.

Här kan du även se om väghållaren är kommunal, statlig eller enskild. Du kan klicka dig vidare direkt till kartlagren via bilderna nedan.

Plogkarta. Klicka på bilden för att komma till den interaktiva kartan.

Karta över väghållare. Kommunalt, statligt eller enskilt. Klicka på kartan för att komma till den interaktiva kartan.

Orientering och information

I den interaktiva kartan hittar du mer information till höger under kartlager. Vid det valda lagret finns en liten symbol med ett i. Klickar du på den får du fram beskrivning av kartlagrets markeringar.