Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya gångbroar över Lulsundskanalen

Illustration över nya gångbroar över Lulsundskanalen.

Den första februari startar pålningsarbetet för nya gångbroar vid Golfängen och Lulsundet. De nya broarna ska gå över Lulsundskanalen. Broarna skall sedan anslutas till nya gångvägar i området.

De nya gångvägarna planeras att byggas under 2016/17 och öppnas upp i samband med färdigställandet av Östra Länken etapp 4A.
Det är det inledande pålningsarbetet som startar den första februari och arbetet pågår under ca en vecka. Arbetstiden är mellan 07.00 och 18.00 och kan medföra viss störning i form av buller vid själva pålningen som innebar att man borrar djupt ned i backen för att sedan kunna förankra broarna.

Steg två innebär anläggningsarbete med gjutning av brofundamenten, därefter påbörjas brobygget när vädret tillåter. Färdigställandet sker i samband med anläggning av de nya gångvägarna i området.