I september anordnades en internationell matmarknad längs Storgatan i Luleå.

Offentlig plats

Gator, parker, torg och gångbanor är några exempel på offentliga platser. Om man vill använda offentliga platser till något särskilt, exempelvis affischer, handel, trottoarpratare eller uteserveringar måste man söka tillstånd hos Polisen. Hos oss kan du få många goda råd om vad som gäller på offentliga platser. Vi hoppas att det kan hjälpa dig en bit på vägen.

Vad händer med min ansökan?

Polismyndigheten skickar din ansökan till kommunens gatuavdelning för yttrande. Kommunen har vetorätt för upplåtelse av offentlig plats, det vill säga polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns beskrivet vad som gäller för offentlig plats.

Vem mer ska jag kontakta?

Om du vill använda offentlig plats för någon slags byggnation, till exempel en uteservering, eller om du tänker ha försäljning/servering av livsmedel kan det, förutom polistillstånd, krävas att du har tillstånd från miljö- och byggnämnden. Om du ska servera alkohol behöver du tillstånd från kommunens alkoholhandläggare. 

Kontakta Polisen för tillstånd att använda offentlig plats.

Ansök om tillstånd hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta/avgifter

Trottoarpratare

Avgift till polisen + markhyra 400kr/år

Placering - maximalt 1,5 m ut från väggen, räknat från skyltens yttre ram. För Storgatan/gågatan gäller särskilda regler, kontakta trafikhandläggare.

Vid ledstråk skall ett fritt utrymme på minst femtio (50) cm finnas på ömse sidor om ledstråket. Ramper och entréer får ej blockeras.


Uteservering

Tag kontakt med trafikhandläggare i god tid inför sommaren. Senast v. 18.

Avgift enligt gällande taxa.

 

Kontakt: Trafikhandläggare Johanna Holmström, 0920-45 30 00