Parkera i Luleå

I Luleå centrum hittar du ca 3000 parkeringsplatser, både längs gator och i parkeringshus. Du kan betala på plats eller bekvämt via en app i din mobiltelefonen.

Zonkarta över avgiftsgränser för gatumarksparkering

Avgifter gatumarksparkering

 • 10 - 18 kronor timmen.
 • Avgift gäller måndag till fredag 09.00-18.00, lördagar 09.00 - 15.00 och söndagar gratis.

Klicka på kartan till höger för att förstora den.

Avgift kommunala parkeringshus:

Kulturens Hus

 • Avgift måndag till söndag 07.00 - 18.00, 12 kronor timmen,
  övrig tid 6 kronor timmen.
 • Öppettider: måndag - lördag 07.00 - 24.00, söndag 10.00 - 24.00.

Karpen

 • 12 kronor timmen
  1 maj till 31 oktober: 40 kronor per dygn
  1 november till 30 april: 60kronor per dygn
  Avgiftsfritt söndagar.
 • Öppettider: måndag till fredag 06.00 - 22:00, lördag-söndag: 06:00 - 22:00.


Regler

I Luleå kommun gäller trafikförordningens reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om inget annat är meddelat genom skyltning och i lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå centrum är reglerat som ett parkeringsförbudsområde. Det innebär att parkering endast är tillåten på anvisade parkeringsplatser, men lastning/lossning samt av- och påstigning är tillåtet.

I bostadsområden ska fordon parkeras på egen fastighet eller på förhyrd plats. Det är inte tillåtet att använda kommunens mark för långtidsuppställning.

Mer information under flikarna nedan

Återställ
Parkering gatumark
Återställ
Elektroniskt parkeringskort
Återställ
Kommunala parkeringsplatser i centrum
Återställ
Kommunala Parkeringshus
Återställ
Betala med din mobil
Återställ
Parkering för rörelsehindrade
Återställ
Parkera med din elbil
Återställ
MC-parkering
Återställ
Parkera husbil i Luleå
Återställ
Felparkering
Återställ
Fordonsflytt
Återställ
Parkeringsplan för gatumark 2019
Återställ
Parkeringsnorm för cykel och bil på tomtmark