Stadsplanering och utveckling

Stadsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Gällande detaljplaner

Hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft via en karta på sidan Gällande detaljplaner.länk till annan webbplats

Pågående detaljplaner