Boendeundersökningar

Enkäter kan användas för att följa upp resultatet på nyplanerade områden.

Boendetillfreställelse på Kronan

En unik undersökning har genomförts av Stadsbyggnadskontoret för att mäta tillfredställelsen bland de boende på området Kronan. I enkäten undersöktes olika aspekter av boendetillfredställelsen och många åsikter, synpunkter och reflektioner kom fram.

Till stor del är de boende nöjda med sitt bostadsområde men på en del områden upplevs missnöje, till exempel önskas fler cykel- och gångvägar och närhet till skola och daghem. Ett viktigt resultat som kom fram var att det önskas en tydligare information från Luleå kommun i ett antal avseenden.

Kommunen tar nu resultaten i beaktande och undersöker möjligheterna att genomföra förändringar och förbättringar.

Här kan du läsa mer om:

Rapport Boendetillfreställelse på Kronan (pdf, 744.3 kB)

Boendetillfredsställelse på Kronan, Uppföljning (pdf, 1.2 MB)