Industrispår / järnväg

Industrispår är järnvägsspår som går mellan industrierna och Trafikverkets järnvägar. Ändamålet är att frakta gods till och från industrierna.

Luleå kommun tillhandahåller och förvaltar järnvägsinfrastruktur för vissa industriområden inom Luleå kommun. Kommunens järnvägsnät har anslutningar till statens spår med tillhörande signal- och starkströmsanläggningar.

Järnvägsinfrastrukturen är öppen för järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med såväl Banverket som Luleå kommun.

Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar.

Trafiksäkerhetsinstruktion för Luleå kommuns spåranläggningar vid Notviken och Storheden