Störningar

Arbetsfordon vid vägarbete

Det händer mycket i Luleå. Det fräschas upp, rivs ned, byggs om och byggs nytt. Allt detta innebär att Luleåborna kommer att märka av större och mindre störningar under kommande år. Nedan får du guidning till information om vilka arbeten som pågår.

Skrolla ned i listan eftersom det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen. Observera att andra kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Mer information om väghållning i Luleå kan du finna på våra sidor under Gata & Trafik.

 

Störningar

Återställ
Diverse arbete mark/gata
Återställ
Gatu-arbeten
Återställ
Avstängningar gator
Återställ
Gång- och cykelvägsprojekt
Återställ
VA - arbeten
Återställ
Arbetsplats Risslan - Ytterviken/Porsödalens industriområde
Återställ
Trafikstörningar Östra Länken-Haparandavägen/Bodenvägen
Återställ
Väder
Återställ
Trafikstörningar Kronan
Återställ
Våra tips och tankar
Återställ
Luleå Lokaltrafik LLT - Buss
Återställ
Länstrafiken Buss
Återställ
Trafikverket
Återställ
Lunet
Återställ
Luleå Energi