Granskning - förslag till Utvecklingsplan Råneå, en fördjupad översiktsplan

Utvecklingsplan Råneås målsättning är att öka Råneås befolkning och ge plats för bostäder och arbete. Utvecklingsplanen ska även öka möjligheterna till social samvaro och rekreation samt att öka möjligheterna för Råneå att vara ett stöd för hela den norra kommundelen.

Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i program till Vision Luleå 2050, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning.

Granskningsutällningen med planförslaget visas från och med 2017-09-26 till och med 2017-11-30 i följande lokaler:

  • Medborgarhuset i Råneå
  • Entréplan i stadshuset, Rådstugatan 11

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Synpunkter på Utvecklingsplan Råneå skickas in senast den 30 november.

Växeln är öppen vard. kl 08.00 – 17.00. Tfn: 0920-45 30 00
Stadshusets reception är öppen kl 07.30-17.00
Medborgarhuset är öppet mån 9-19, tis-ons 9-17, tors 13-17 fre 9-17

Lämna synpunkter här på hemsidan

Se planförslaget och lämna dina synpunkter här på hemsidan

Utvecklingsplan Råneå som utgör en fördjupning av översiktsplanen omfattar Råneå tätort, avgränsning enligt karta nedanstående.