Utvecklingsplan Råneå är antagen

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Utvecklingsplan Råneå. Planen har tagits fram i bred dialog där medborgare, länsstyrelse och externa aktörer bidragit med synpunkter. Planens tidsperspektiv är 20 år. Respektive nämnd prioriterar när åtgärder ska genomföras.

Utvecklingsplan Råneås målsättning är att

  • Öka Råneås befolkning.
  • Ge plats för bostäder och arbete.
  • Öka möjligheterna till social samvaro och rekreation.
  • Råneå ska vara ett stöd för hela den norra kommundelen.

Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen.

Läs mer om Utvecklingsplan Råneå här.