Gymnastikhallen Arcus-Karlvik

Byggstarten skedde vid årsskiftet 2018/2019 och byggtiden är beräknad till ca 1 år.

Byggstarten skedde vid årsskiftet 2018/2019 och byggtiden är beräknad till ca 1 år.

Luleå kommun bygger en 1620 kvadratmeter stor ny gymnastikhall i anslutning till befintliga Arcushallen där även en del av befintliga lokaler kommer att anpassas för gymnastikverksamhet. Hallen blir en träningshall för trupp- och artistisk gymnastik och är enbart anpassad för gymnastik.