Stipendier

Luleå kommun vill genom kultur- och fritidsstipendium uppmuntra och stödja prestationer som görs inom kultur och fritid. De stipendier som finns att söka är:

Kulturstipendium
Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom kultur i Luleå kommun och kan tilldelas den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Stipendium kan sökas av alla konstnärskategorier: bild- och formskapare, författare, scenkonstnärer, tonsättare, utövande tonkonstnärer etc. Även andra personer som utfört eller utför goda kulturgärningar under det senaste året kan komma i fråga som stipendiater. Stipendium kan sökas av enskild person eller grupp.

Fritidsstipendium
Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom fritidslivet i Luleå kommun och kan tilldelas den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Stipendium kan sökas av alla idrott och fritidskategorier: utövare, ledare etc. där personer som utfört goda idrottsliga prestationer under det senaste året eller har ett värdefullt ideellt ungdomsledarskap och föreningsengagemang. Stipendium kan sökas av enskild person eller grupp.

Annonsering för våra stipendium går ut den 1:a augusti, och ansökningstiden är öppen fram till 16:e september.

Riktlinjer och kriterier

  • Luleå kommuns kultur- och fritidsnämnd avser att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet och insatser från idrott/fritid och kan tilldelas sökande som är bosatt och verksam inom eller kommer från kommunen.
  • Kultur- och fritidsnämnden beslutar beloppet kring stipendierna och delar även ut dem.
  • Kulturstipendium kan sökas av alla konstnärskategorier: bild- och formskapare, författare, scenkonstnärer, tonsättare, utövande tonkonstnärer etc. Även andra personer som utfört eller utför goda kulturgärningar kan komma i fråga som stipendiater.
  • Fritidsstipendium kan sökas av alla idrott och fritidsutövare, ledare etc. där personer som utfört goda idrottsliga prestationer eller har ett värdefullt ideellt ungdomsledarskap och föreningsengagemang.
  • Kultur- och fritidsstipendium kan sökas av enskild person eller grupp och tilldelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • Stipendiet kan utdelas endast en gång till en och samma mottagare, inom en och samma verksamhet och uppdrag.
  • Stipendierna är inte bundna med särskilda åtaganden utan får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande.
  • Annonsering av kultur- och fritidsstipendium sker i augusti månad med en och en halv månads ansökningstid. Beslut om stipendieinnehavare sker i september och utdelning av stipendium sker under oktober månad.
  • Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att själva föreslå stipendiaten.