Aktuellt om lekplatser

Foto: Susanne Lindholm

Invigningar av nya lekplatser under 2019

Notviksparkens lekplats/Notvikenlänk till annan webbplats

Under 2018 påbörjades upprustningen av Notvikens lekplats. Arbetet är en del av Luleå kommuns långsiktiga plan för lekplatser och omfattar markarbeten med ny lekutrustning, belysning, ytskikt och plantering.

Lekplatsen invigs 31 augusti 2019.länk till annan webbplats

Tallhedens lekplats/Råneålänk till annan webbplats

Från och med hösten 2018 kommer upprustningen av Tallhedens lekplats i Råneå att fortgå löpande under byggbar väderlek. Arbetet är en del av Luleå kommuns långsiktiga plan för lekplatser och omfattar markarbeten med ny lekutrustning, belysning, ytskikt och plantering.

Lekplatsen invigs 27 augusti 2019.länk till annan webbplats

Återställ
Planerade lekplatser
Återställ
Namn på lekplatserna
Återställ
Ny plan för lekplatser
Återställ
Vad vi eftersträvar