Forskarvägens lekplats

Den 27 september 2018 invigdes Bagarstugan/Forskarvägens lekplats på Porsön. Luleå kommun har tillsammans med Stina Svensson och Annica Forsberg på Tyréns tagit fram ett förslag som genomförs av entreprenören Argocon.

 

Invigning 27 september 2018

 

Familjefest på Porsön

Det blev en lyckad och trevlig tillställning då Forskarvägens lekplats och bagarstuga på Porsön invigdes igår. De närboende i området som bestod av en härlig blandning av människor i alla åldrar umgicks och fikade gott. – Vi är glada över att få överlämna en ny fin lekplats till er på Porsön och hoppas att både den och bagarstugan blir väl använda och omhändertagna, sade Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande i sitt invigningstal.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson höll invigningstalet för Forskarvägens lekplats och bagarstuga. Diakon Ulrika Enström från Porsökyrkan fick ta emot överlämningsbevis och nyckar till Bagarstugan som ska handhas av en ny Bagarstugeförening.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson höll invigningstalet för Forskarvägens lekplats och bagarstuga. Diakon Ulrika Enström från Porsökyrkan fick ta emot överlämningsbevis och nyckar till Bagarstugan som ska handhas av en ny Bagarstugeförening.

Forskarvägens lekplats och den nygamla bagarstugan står vackert belägen vid en äng i den östra änden av Porsön. Vid platsen går en gång- och cykelväg som förbinder platsen med Björkskatan. Kikar man genom lövverket kan man ana vattnet i Björkskatafjärden. För inte så länge sedan var här en familjegård med boningshus, härbre och bagarstuga. Familjen Bergman med bland andra Margit Bergman vars far och farfar haft gården i sin ägo ända fram till 1970 talet var med på invigningen och gladdes över att platsen blivit omskött och att den gamla bagarstugan fått nytt liv.

Invigningen genomfördes tillsammans med områdesgruppen för Björkskatan/Porsön, och gårdsgruppen från Forskarvägen/Professorsvägen.
Tillsammans med Porsökyrkan hade de kokat kaffe, bakat fikabröd och knådat ihop stora bunkar med deg till pinnbröd. Kring grillarna blev det trångt då både falukorv och pinnbröd mumsades med god aptit

-Det är så roligt att se folk samlade tillsammans här igen sade en av gårdsgrupppens frontfigurer, Margaretha Lundberg när hon på löpande band stod och snurrade upp deg på grillpinnar.

Porsökyrkan blir "nyckelpigor"

Porsökyrkan som vid invigningen fick ta över nycklarna till den nybyggda bagarstugan kommer inledningsvis att agera ”nyckelpigor” för byggnaden men vill på sikt att huset ska kunna tas om hand och bokas av en planerad Bagarstugeförening.
- Vi är med och bildar föreningen och i den hoppas vi få med intresserade bagare som fortsättningsvis tar ansvar för huset, sade Ulrika Enström, diakon på Porssökyrkan.

Bagarstuga i ny skepnad

Den gamla bagarstugan som sorgligt nog till stor del förstördes genom en brand år 2016 har nu fått ett helt nytt fräscht utseende. Under arbetets gång beslutade man sig för att tilläggsisolera huset på utsidan vilket gjorde att den gamla vackra timringen på insidan kunde tas fram. Tillsammans med det nylagda furugolvet och den vitkalkade öppna spisen gör det att tiden tycks stanna av och vridas tillbaka till gamla tider när man står inne i stugan. Vid invigningen fanns fortfarande en del jobb kvar att göra, exempelvis kvarstår att tillgänglighetsanpassa toaletten.

-Det är en del mindre jobb kvar att göra innan någon verksamhet kan startas här, men vi hoppas vara klar inom nån vecka, sade projektledaren Lucas Skott, från Luleå kommun.

Emil Gagnér kom tillsammans med sonen och passade på att prata med kollegan Johan Eriksson från Luleå kommun.

Emil Gagnér kom tillsammans med sonen och passade på att prata med kollegan Johan Eriksson från Luleå kommun.

Lekplats för alla åldrar

Ansvarig för lekplatserna i Luleå är landskapsarkitekt Annica Turnborn Cettner, som tillsammans med Stina Svensson och Annica Forsberg på Tyréns tagit fram utformningen av lekplatsen. Arbetet har sedan genomförts av entreprenören Argocon. – Lekplatsen blev jättefin och vi är så nöjda. Nu ska vi bara justera belysningen över lekplatsen och eventuellt förstärka med fler spotlights, säger Annica Turnborn Cettner, som är noga med att det ska vara upplyst och kännas tryggt på platsen.

Många nya lekplatser i Luleå

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 64 allmänna lekplatser i kommunen. Målet är att skapa förbättrad tillgänglighet till lekmiljöer i närheten av bostaden, höja säkerheten och skapa utmanande och fantasieggande lekplatser för barnen.

I år har kommunen invigt Sjöfartsgatans lekplats på Svartöstan och arbetar just nu med en ny lekplats på Notviken och förbereder för upprustning av en lekplats i Råneå.

Anja Johansson var nöjd över den fina lekplatsen och lovordade projektledaren Lucas Skott och landskapsarkitekt Annica Thurnborn Cettners arbete.

Anja Johansson var nöjd över den fina lekplatsen och lovordade projektledaren Lucas Skott och landskapsarkitekt Annica Turnborn Cettners arbete.

 

Så här ser det ut nu

Den stora gräsrundeln och möjligheten att köra runt med bil är borta. Leken breder ut sig ytterligare i söder och här föreslås en större klätterstruktur med nät och stockar.
Det stora nätet gör att den även kan fungera som uppehållsplats för ungdomar.
Picknickytan är placerad i anslutning till bagarstugan och här kan man sitta och spana ut både över leken och gång- och cykelvägen ner mot vattnet. Härifrån har man god uppsikt över småbarnsleken som är alldeles intill.
Ytan skärmas av och delas upp med hjälp av låga sittbara trämurar som också fungerar som sekundära sittplatser.

På lekplatsområdet kommer flertalet olika aktivitetsytor att bildas.

Klätterstruktur
Balansera, klättra, hoppa, gemensam lek, rollek, ungdomshäng
Stor lek där många kan vara tillsammans samtidigt. Utmanande och roligt även för äldre barn.

Balansera
Balansbommar som också fungerar som inspringningsskydd mellan gungorna och resten av lekutrustningen. Balansbommar placeras i den utökade skogsmarken intill befintliga tallar som kompletteras med fler träd. Här kan man också placera hoppstubbar och djurskulpturer med skogstema alternativt stora stenar.

Snurra
Snurrplatta som också kan användas av person som sitter i rullstol. Här används med fördel fallskyddsgummi för ökad tillgänglighet.

Gungor
En kompisgunga för flera och där det också är möjligt att ligga och gunga om man har svårt för att sitta. Här kan man också som vuxen sitta med ett barn som inte kan gunga själv. En av de vanliga gungorna byts ut mot en babygunga. Här används möjligen fallskyddsgummi för att öka tillgängligheten.

Talrör, gemensam lek, sinnesupplevelse
Talrör där man kan viska till varandra även om man är långt ifrån varandra på lekplatsen. Aktiverar en större del av ytan.

 

Småbarnslek
Förslag på småbarnslek som skulle kunna passa in i anslutning till den befintliga talldungen intill Bagarstugan.
Nyckelpiga, rutschkana med kryphål samt fjäderlek i trä i form av skogskryp och bi.

Kontakt

Projektledare Luleå kommun:
Lucas Skott
lucas.skott@lic-ab.se
073 035 00 85