Lekplatser under vintern

Vintertid sker inget underhåll av lekplatserna. Man bör därför vara extra varsam vid lek under denna tid. Is, snö och kyla försämrar den dämpande funktionen hos sand och gummimattor vilket i sin tur ökar skaderisken. Vid halka sker det ingen grusning mer än utanför lekplatserna, delvis på grund av att gruset beblandas med sanden.

Tidigare år har vi utfört en uppsnurrning av alla hundratals gungor på lekplatserna runt om i kommunen men från och med i år kommer detta inte ske. Det finns flera skäl till detta. Inför beslutet har vi undersökt hur andra kommuner ställer sig i frågan och det har visat sig att det endast är ett fåtal som hänger upp sina gungor på vintern.

Fler orsaker till att vi valt att inte göra detta kan du läsa om här nedan.

Arbetsmiljö: Uppsnurrning av gungor innebär att, balanserandes på en stege, lyfta tunga däck vilket är både slitsamt och farligt.

Kostnader: Det är väldigt många timmar som läggs på att snurra upp gungorna på hösten och ta ner dem till våren. Därtill tillkommer kostnader för transport mellan alla lekplatser. Beräkningsvis kostar detta uppemot 250 tusen kronor varje år. Pengar och tid som kan göra stor nytta någon annanstans.

Önskan: Vi får ofta frågor angående varför vi snurrar upp gungorna och önskemål om att komma och plocka ner dem igen.

Otydlighet: Då vi inte har möjlighet att helt stänga alla lekplatser så finns alltid möjlighet till lek i klätterställningar och annat. Detta ger en otydlighet och inkonsekvens i vad som gäller och vart det är säkert att leka.

Lagar och bestämmelser: I de bestämmelser som reglerar säkerheten vid lekplatser finns det inget som säger att man bör snurra upp gungor eller stänga av lekplatser under vintern.