Mineralvägens lekplats

Flickorna Elsa och Flora gillar den nya lekplatsen. - Snurran och linbanan är bäst säger de.

Flickorna Elsa och Flora gillar den nya lekplatsen. - Snurran och linbanan är bäst, säger de.

Porsöbergets lekplats

Som del av Luleå kommuns långsiktiga arbete med lekplatser har Porsöbergets lekplats byggts om. Under våren 2016 togs ett förslag fram i samråd med boende på Porsöberget för upprustning av platsen med nya ytor, lekutrustning, parkmöbler och belysning. Lekplatsen stod klar i juni 2017.

Porsöbergets lekplats erbjuder lek för både äldre och yngre barn. Platsen ligger vackert i en glänta i ett skogsområde omgivet av bostadskvarter uppe på Porsöberget. I anslutning till lekplatsen finns fin naturmark med hällar som bjuder in till lek.

Lekutrustning tillsammans med omkringliggande naturmark erbjuder utmaningar för motorik och balans. Skogens och bergets fina kvalitéer ger plats för fantasin att skapa lek och utforska miljön. Bänkar och bord finns för att sitta ner och för picknick. Ny belysning har satts upp för skapa trygghet och ge möjlighet att använda platsen även under de mörka höstmånaderna.

Magisk afton

Onsdag 6 september 2017 invigdes den uppfräschade och nyrenoverade lekplatsen på Porsöberget. Lekplatsen har fått ett flertal nya, moderna lek- och aktivitetsmoduler vilket har varit efterfrågat och efterlängtat av de närboende.

Det blev en fantastisk kväll med kvällsmingel där vi grillar korv och fikade. Projektledarna från Luleå kommun berättade om arbetet med parken och
Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, skickade tillsammans med
barn och föräldrar upp s.k. kinaballonger med önskningar om många roliga minnen från Porsöbergets lekplats.

Bildspel från invigningskvällen

Attraktioner i parken

Typer av lekredskap: Gungställning inkl. kompisgunga, linbana, klätterställning för större barn, snurrlek, småbarnsrutsch, balansstockar & stubbar och lek-får.

Målgrupp: Alla barn. Viss tillgänglighet finns med stenmjölsytor kring balansstockar & stubbar och lek-får.

Övrigt: Fikabord och bänkar. Lekplatsen är belyst. Fin naturmark i anslutning till lekplatsen.

Kontakt

Felanmälan:E-tjänst.öppnas i nytt fönster