Notviken lekplats

Skiss över Notviksparken.Thyrens.

Skiss över Notviksparken.Thyrens.

Invigning av nya lekplatsen lördag 31 augusti 2019 kl 14.00

Invigningen av Notvikens nya lekplats genomförs tillsammans med Notvikens intresseförening som passar på att fira
15-års jubileum i samma veva.

Mer information om invigningen kommer under sensommaren.


Visioner om nya lekplatsen

Lekytan blir mitten på ett stråk som löper från de två entréerna som finns till parken idag – entrén vid föreningshuset samt den större entrén i det sydvästra hörnet.Vid leken föreslås ett större skepp med klätterlek och rutschkana. Intill skeppet finns det en hängmatta samt små öar i from av trampoliner och hoppkullar av gummiasfalt. Ute på den öppna stenmjölsytan ligger sälar och solar mellan stora stenar som också fungerar som balans- och rollek.

Gummiasfaltsytan med skeppet kantas av en träspång och ramar in platsen mot den öppna gräsytan.
Leken har också en gungställning med två vanliga gungor och en kompisgunga samt en yta med lekhus och ”naturlek”.
Här föreslås större stenar, balansbommar, lekskulpturer i form av kaniner och liggande trädstammar.

De dåliga träden tas bort och ersätts med nya för att ge platsen en tydligare rumsbildning. Schaktmassor som blir över används för att skapa en vall som skärmar av från vägen. Den befintliga grusplanen rustas upp, de dåliga träden tas ned

Invigning hösten 2018

Arbtetet med lekplatsen fortgår löpande och lekplatsen är planerad att tas i bruk i hösten 2018.
Entreprenör för arbetet är Argocon AB. Inspiration och ideér till den nya lekplatsen är framtagna tillsammans med Tyréns.
För mer information, kontakta Luleå kommun 0920 45 30 00