Örnäsparkens lekplats

Denna fullt tillgängliga lekplats är placerad på en solig plats i övre hörnet av Örnäsparken. Den har en lekfull gestaltning som är öppen mot den övriga parken.

Lekplatsen delas itu av en gångväg och för att skapa variation mellan de olika delarna har de getts varierande markmaterial samt olika målgrupper för sin lek. Den ena delen har en tydlig prägel av småbarnslek med lekhus, baksand och talrör. Den andra delen har ett klätternät, hängmattsgunga och snurrskålar. I ena hörnet av lekplatsen finns det en så kallad plockepennskog som är uppbyggd av de träd som fällts i parken.

Typer av lekredskap: Klätterpyramid, lekhus, gungdjur, hängmatta m.m.

Målgrupp: Alla barn

Övrigt: Tillgänglighetsanpassad, gratis parkering intill, stora grönytor.