Östra Parkgatans lekplats

På Östermalm finns Cederns lekplats. Det är en ljus lekplats belägen på en öppen gräsyta. Här är en del av lekutrustningen anlagd på gräsytor samt fallunderlag med tanke på tillgänglighet. Det finns också ett klätterhus med en lite större rutschkana belägen i lekplatsens sandlåda.

Typer av lekredskap: Gunga, rutschkana, sandlåda, gungdjur och kombinationslek.

Målgrupp: Alla barn.

Övrigt: Delvis tillgänglighetsanpassad.