Seminariets lek- och aktivitetsplats

Belägen mellan Hälsans stig och Skurholmsfjärden ligger denna vattennära aktivitetsplats. Det är en aktivitetsplats då den har inriktning mot rörelse och motion. Här ska du oavsett ålder, behov och förutsättningar kunna hitta något som tilltalar. Ett lättframkomligt markmaterial kombinderat med en utmanande hinderbana med olika stationer gör detta till en lekplats för alla.

Typer av lekredskap: Stationsindelad hinderbana.

Målgrupp: Alla åldrar.

Övrigt: Tillgänglighetsanpassad.