Stadsparkens lekplats

Stadsparkens lekplats finner du i ena hörnet av Stadsparken. Den ligger i en lummig miljö där man är väl skyddad en blåsig dag. Lekplatsen är delvis tillgänglighetsanpassad med hårdgjorda ytor i och kring lekplatsen. Det finns en kompisgunga anlagd på sandyta samt en bred ramp som leder in i lekborgen.

Typer av lekredskap: Lekhus, rutschkana, kompisgunga, gungdjur och sandlåda.

Målgrupp: Alla barn.

Övrigt: Delvis tillgänglighetsanpassad, vindskyddad plats.