Tallhedens lekplats Råneå

Under 2018 startade arbetet med att fräscha upp Tallhedens lekplats i Råneå. Luleå kommun har tillsammans med Stina Svensson och Annica Forsberg på Tyréns tagit fram ett förslag som genomförs av entreprenören Argocon. Arbetet pågår löpande och lekplatsen ska invigas under tisdag 27 augusti 2019.

Invigning 27 augusti 2019 - mer information kommer

Invigningen genomförs i samarbete mellan föreningar i Råneå, Medborgarkontoret i Råneå och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vill du veta om det är något du kan bidra med kontakta oss:

Medborgarkontoret
mbk-ranea@lulea.se
tfn: 0920-45 30 00
www.lulea.se/ranealänk till annan webbplats


Visioner om den nya lekplatsen

Leken är samlad till en och samma sida av en ny gångväg som genar genom parken. Läget för ytan med leken är vald för att få ett bra solläge samt kunna bevara den befintliga kullen.

Kullen jämnas av något för att fungera bra som pulkabacke och ytan nedanför är medvetet “tom” för att minska risken för att man kör in i något. En större öppen gräsytan för spel och spontanidrott skapas söder om leken.

Den stora grusade ytan som idag vetter mot den angränsande fastigheten i sydöst sås igen med gräs och här planteras också en ridå av träd.


Även den befintliga asfaltsvägen som löper genom parkens södra del sås igen för att ge en större sammanhängande öppen gräsyta

Talrör, gemensam lek, sinnesupplevelse
Talrör där man kan viska till varandra även om man är långt ifrån varandra på lekplatsen. Aktiverar en större del av ytan.


Klätter och rutsch samt gemensam lek - interaktion med andra
Plattform med ett lekfullt utseende där både rutsch och klätterlek
finns integrerat på olika sätt. Från 3 år.


Balansera
Balansbommar som också fungerar som inspringningsskydd mellan
gungorna och resten av lekutrustningen.


Klättertorn med fågelbon
Klätterställning med 5 stycken fågelbokorgar, 4 stycken repstegar, 2 klätternät, 2
klätterlinor samt 1 klätterskorsten. Från 6 år.


Utegym
Utegym där utrustningarna valts ut för att också kunna fungera som
en rolig lek- och klättermiljö för barn.

Gungor
En kompisgunga för flera och där det också är möjligt att ligga och gunga om man har svårt för att sitta. Här kan man också som vuxen sitta med ett barn som inte kan
gunga själv. En av de vanliga gungorna byts ut mot en babygunga.

Vippgunga som också snurrar. 4 barn kan sitta på den samtidigt, gemensam lek. Detta var något som särskilt efterfrågades av ett av barnen på den intilliggande
förskolan.

Snurra, gemensam lek
Den gamla cykelkarusellen rustas upp och får en ny placering.