Vinkelgränds lekplats

Nära Örnäsets centrum, vid scenen, finns en till större delen tillgänglighetsanpassad lekplats. Lekplatsen innefattar en stor yta belagd med fallskyddsplattor där det finns ett lekhus med klättervägg och rutschkana samt en lekbåt.

Typer av lekredskap: Lekhus, rutschkana, gunga, lekbåt och sandlåda.

Målgrupp: Yngre barn.

Övrigt: Delvis tillgänglighetsanpassad.