Råneå stadsdelspark

Centrumparken i Råneå har rustats upp i olika omgångar. Senast i samband med ombyggnaden av centrum under 1980-talet.

2003 genomfördes en ombyggnad av lekplatsen i centrumparken för att tillgänglighetsanpassa den och nu pågår upprustning av "Kärleksstigen" som förlängs mot Rånträsket.