Foto: Per Pettersson

Stadsparken

Stadsparken brukar man säga är hela årets park då den är full av liv året runt. På sommaren är den en blommande oas full av grönska och färglada rabatter. På vinterns ombonas parken istället av fina isskulpturer och mysigt belysta träd. Varje dag under december månad spelas det också upp en julkalender i parken.

Efter stadsbranden

Tillsammans med domkyrkoparken är Stadsparken Luleås mest centrala park. Den anlades efter den stora stadsbranden 1887. Med sina vackra blomsterplanteringar och kreativa vinterarrangemang är den ett av Luleås vackraste blickfång. Parken har flera gånger varit med i tävlingen Sveriges vackraste park och är nog den som är mest specialiserad på vinterutsmyckning.

Teater

I parken anordnas då och då olika kulturevenemang som musik och teater. Under 2012 anordnades bland annat Luleås första pridefestival i parken. Den händelse som återkommer varje år under både december månad och sommaren är teater. Då framför Luleå stassteater en julkalender och en sommarteater. Dessa levande inslag brukar lockar såväl gammal som ung till parken.