Husen som försvann

Under denna vecka publicerar Stadsarkivet i historiska bildarkivet, foton av en del av de stugor och fastigheter som löstes in av kommunen under 1960- och 1970-talen, drygt 600 bilder. Bilderna är tagna i samband med inventering.

Gräsören, Lövören och Lilla Gräsögrund - känns de igen? Vackra namn och platser som försvunnit för att industrin skulle utvecklas och Luleå växa.

I de flesta fallen löstes marken in och då revs eller flyttades byggnader till andra områden eller så byttes fastigheterna mot tomter på andra platser. Orsaker till inlösen var 1960-talets inflyttning från landsbygden till staden och nya bostadsområden behövdes, att hamnen utvecklades och sedermera planerna på Stålverk 80.
Läs mer om den expansiva perioden

Vi börjar med att lägga ut bilder från mitten av 1960-talet då mark på Mjölkudden, Börstskär/Uddebo (med bl a Svartö laxfiske) löstes in. Därefter lägger vi ut bilder på fastigheter som löstes in på 1970-talet med anledning av Stålverk 80 och den fortsatta utvecklingen av hamnen.

Inlösta områden 1965-1988 (Obs ej alla!)

Se karta ovan i pdf
öppnas i nytt fönster
Se kartor mer i detalj

Gå till bildarkivet: lulea.se/historisktbildarkivlänk till annan webbplats

Tips!
För att nu se bilderna i bildarkivet, se "Senast publicerade foton" en bit ned på sidan.

Grunden för bilderna i bildarkivet är databaslagring. Därför kan du hitta bilder där på olika sätt:

  1. Skriva sökord i bildinformationsrutan, t ex Börstskär, Mjölkudden, inlöst odyl.
  2. Söka via Huvudämne/underämne som Byggnader/Fritidshus.
  3. Söka via Topografiska områden som Skärgården och dess öar, eller kvarter, fastighetsbeteckning, stadsäga etc
  4. Områden i Luleå söks via Luleå, Mjölkudden etc.