Om stadsarkivet

I stadsarkivet finns kommunens historia från 1862 och framåt samlad. Ursprungligen fanns tre kommuner: Råneå, Luleå stad och Nederluleå kommun. År 1969 slogs de samman och bildade Luleå kommun.

Handlingar från dessa fyra kommuner finns i stadsarkivet, med undantag för de senaste årens handlingar som förvaras på respektive förvaltning.

arkivhyllor

I arkivet finns över 3000 hyllmeter handlingar.

Vilka handlingar finns i stadsarkivet?

I arkiven kan man finna sin hembygds historia. Bland annat finns skolbetyg, bygglovsritningar, fullmäktigeprotokoll och protokoll från andra nämnder och styrelser. En utförligare beskrivning av de handlingar som finns hos oss hittar du under rubriken "Vårt arkivmaterial"

Totalt finns det cirka 3 000 hyllmeter handlingar fördelat i 8 olika arkivlokaler.


 

Stadsarkivet samlar också Luleås historia i bild

Förutom pappershandlingar har stadsarkivet en stor samling fotografier och negativ med motiv från Luleå. I nuläget består samlingen av mer än 1 miljon bilder och vi arbetar aktivt för att digitalisera dessa. Inscanning av negativ och glasplåtar görs av oss i arkivet och till vår hjälp har vi den kommunala verksamheten AKTIVA.

Grunden till bildarkivet lades av Helmer Widlund och hans 60-åriga insamlingsarbete.

En del av dessa ligger ute i det historiska bildarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vy över norra hamnen mot Båthusbacken 1902. Fotograf: okänd.

Vy över norra hamnen mot Båthusbacken 1902. Fotograf: okänd.

Har du äldre fotografier, negativ eller diabilder från Luleå kommun eller annan dokumentation som kan vara av intresse för stadsarkivet och dess bildsamlingar?

Kontakta oss gärna

Vi är tacksamma för alla tips om samlingar eller enstaka fotografier med äldre motiv från Luleå kommun. Förutom att skänka material till stadsarkivet så finns även möjligheten att låna ut fotografier/negativ till oss för skanning, så ni kan behålla originalen själva.

Er information är till stor hjälp för arbetet med att dokumentera Luleå kommuns historia. De historiska fotografierna och arkivhandlingarna är också en viktig informationskälla för historiker, hembygdsforskare och släktforskare.