Stadsarkivets årsböcker

Stadsarkivets årsbok är en samling längre och kortare artiklar och med rikt bildmaterial och med koppling till Luleå. Se dess innehåll nedan.

Här kan du läsa ett urval av artiklarna.

Från och med 2014 ges årsböckerna ut vartannat år. Nästa bok kommer december 2018.

 
Stadsarkivets årsbok

2018-2019

Maurits Nyström: Den långa vägen mot marknadseknonomi i övre Norrland - Handelns organisering i Lulebygden 1750-1900
Kjell-Arne Johansson: Vår gamla tall och den stora svälten
Anders Sandström: En föränderlig värld

Ann-Louise Lång & Anna Lundgren:
Att äga och bo i en kyrkstuga i Gammelstad under 2010-talet
Staffan Hansson: Luleå på tröskeln till en ny tid
Anders Sandström: Jularna förr i tiden
Staffan Hansson: Industriliv i Nederluleå och Råneå kommuner före 1920
Tomas Carlsson: Sällskapet Jultomtarne i Luleå
Stefan Warg: Staden i framtidslandet: Befolkningsutvecklingen i Luleå 1880-1900
Ragnar Strand: Minnen från 1910-talets Luleå

Pris 150:-

Stadsarkivets årsbok 2016-2017
Anders Sandström: Björnjägaren i Bjursträsk och andra personhistorier
Leo Hassler: En gammal narr...
Maurits Nyström: Svår början för Luleås utrikessjöfart
Sigvard Ökvist:
Minnesbilder från Luleå under 1020- och 1930-talen
Per Iko: Tysk SS-bataljon genom Luleå
Stefan Granlund: Luleå Varv - ögonblick ur verksamheten 1932-1967
Thomas E:son Åkerlund: Kring torghandeln i Luleå stad mellan 1860-1950-talen

Register till Stadsarkivets årsbok 1998-2017 medföljer.

Pris 130:-

Stadsarkivets årsbok 2014-2015
Anders Sandström:
Luleåborna och Jokkmokks marknad
Greta Hertting: Erikssons på Udden
Maurits Nyström: Befolkningsutvecklingen i Lulebygden 1750-1900 - Det stora dramat
Bertil Sundstedt: Konsten i Luleå genom tiderna
Stefan Granlund: Kaffet och evigheten - en essä om Holger Eriksson
Thomas E:son Åkerlund: Fotografen och urmarkaren CG Blomqvist

Pris: 130:-

 

Stadsarkivets Årsbok 2012-2013
Inger Hjelm: Ida Öström - barnmorska i Luleå stad för hundra år sedan
Anders Sandström: De första borgarna i Luleå"
Kjell-Arne Johansson: Kravallerna i Luleå
Maurits Nyström: Eliters makt och folkets inflytande - Lulebygdens riksdagsmän 1567-1900
Gunnar Lassinanti: Studentfoton som talar
Jan Bergsten: När Lulebon tog ångbåten till KöpenhamnElin Fernberg: Jular jag minns
Henrik Lindström: En bilhandlare minns
Henning Johansson: Den sjungande järnspisen

Pris:  130:-

 

Stadsarkivets Årsbok 2011
Henning Johansson:
Sagan om Elin
Ann Hörsell: Pilsnerkriget - en skvätt norrbottnisk bryggerihistoria
Staffan Hansson: Kampen om länsstyrelsen
Ellen Fernberg: Så har årets helger firats förr
Kenneth Awebro: Luleå Ångsnickeri AB och sågverksindustrins tillbakagång
Anders Sandström: Missväxt och hungersnöd i Luleå socken
Arne Bergman: Minnen från Luleå omkring 1920 del 2.

Pris: 130:-

Stadsarkivets Årsbok 2009-2010
Maria Enlund:
Östra baracken - från nödens hus till skolbespisning
Lennart Parknäs: Ryssarna tog min farfars farfars fars kyrkstuga till bro över Gäddvikssundet
Maurits Nyström: Pukslag i Luleås historia
Kirsti Rinander: Far och bilarna
Anders Sandström: Hans Nilsson - Spelman och striden vid Virta bro
Arne Bergman: Minnen från Luleå omkring 1920, del 1
CJ Bergström: Carl Jonas Bergströms brev till sonen Levi 1898-1910.

Pris: 130:-

Stadsarkivets Årsbok 2008
Jan-Olov Nyström:
Porträttet
Kristina Söderholm: En djärv "miljö"-satsning i Luleå vid sekelskiftet 1900 - uppbyggnaden av VA-systemet
Bure Holmbäck: Minnesbilder från 80 år i Luleå
Maria Enlund: Luleå Arbetarstuga - en borgerlig välvilja för fattiga Luleåbarn
Anders Sandström: Kapitulationen i Kalix och händelserna i Luleå
Rolf Johansson: I Bergviken låg det gamla slakteriet
Thomas E:son Åkerlund, Helmer Widlunds bildarkiv - en livsgärning
Register till Stadsarkivets årsbok 1998-2008.

Pris: 20 kr

 

Stadsarkivets Årsbok 2007
Mats Berglund:
Några byar och hushåll i Luleå socken under 1500-talet: Uttåget ur paradiset,
Arvid Moberg: Lulehälsningen 100 år,
Lennart Parknäs: Att nå maktens män - folktro och verklighet En lång historia kring separatismen i Ersnästrakten
Kirsti Rinander: Kvinnor kunde...Luleå Husmodersförening 1923-1999
Tage Ranängen: Antnäsdialektens lulemål - studier av ordförrådet ur finskspråkig synvinkel
Lars-Gunnar Boman: Beckbruk och badhotell - kulturhistoriska fornlämningar i Luleås skärgård,
Anders Sandström: Bomärken del 2
Erik Olof Nordlinder: Dagbok från Luleå åren 1892-1898 samt temperaturnoteringar åren 1892-1905.

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2006
Anders Sandström:
Bomärken
Anders Sandström: Ättesagan från Orrbyn
Kenneth Awebro: Tornedalens skidfabrik i Luleå
Hugo Lindgren: Hågkomster och skildringar från det Luleå som gått
Gunnar Lindgren: Hågkomster och skildringar från det Luleå som gått - kommentarer
Ann Hörsell: Sunderby sjukhus 1808-1809
Adolf Holm: Minnen från Luleå i förra seklet
Thomas E:son Åkerlund: Luleå stads första stadsträdgård.

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2005
Maurits Nyström:
Småbondens epok, dess slut och tiden därefter
Phebe Fjellström: Lindgren Manufaktur och Herrkonfektion på Storgatan i Luleå
Gunnar Lindgren; Kvarteret Loet - Sicken cirkus!
Siv Rehn, Barnamörderskor i Luleå länsfängelse Vita Duvan
Jan-Olov Nyström: Ord ur det förflutna - Supplement till ordbok över Lulemålet
Helena Maria Nordmark: Minnen från Luleå.

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2004
Gunnar Lindgren:
Biograferna och deras moguler i Luleå
Lise-Lott Larsson: Luleå stadshus - marmorpalatset
Karl-Yngve Åkerström: Rånebor emigrerade till Söderhavet
Kirsti Rinander:
Gå i läroverket
Per Iko: Beslutet om Gäddviksbron 1940
Märta Bucht: En norrbottnisk småstad vid sekelskiftet
Erik Olof Nordlinder: Ur minnesboken del 2.

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2003
Gunnar Lindgren:
Ångfärjan Trafik - efterlängtad, otidsenlig
Kirsti Rinander: Sex adresser i Luleå stad
Bror Kajsajuntti: Den första april är det 50 år sedan vi flyttade till Örnäset
Siv Rehn: En tysk diplomat bland Luleås ledande män
Anders Sandström: Brott och straff i Luleå socken 1539 - 1629
Kenneth Awebro: Staden och strömmingen under senare delen av frihetstiden
Erik Olof Nordlinder: Ur minnesboken del 1.

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2002
Kirsti Rinander:
Gå i Västra
Anders Sandström: Ersnäs gästgiveri 1642-1875
Maurits Nyström: Antnäs gästgiveri 1885-1930
Bengt Johansson: Att resa i norr
Kurt Johansson: Ung man stiger av tåget
Lars-Gunnar Boman: Hjalmar Palmgren, Brändön - Ortsmeddelare
Botvid Lindgren: Mina upplevelser i Kongo åren 1907-1919
Lars Gyllenhaal: Tyskar och "amisar" hos samma lulefotograf
Jan-Olov Nyström: Hälsans alla kallelser
Åke Högberg: Resan till Amerika 1928
Bengt Johansson: Körvägen

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 2001
Arne Sundström, Lokaltrafik till sjöss i Luleå
Jan-Olov Nyström, Talade lulebon verkligen lulemål?
Siv Rehn, Tysk närvaro i Norrbotten
Gunnar Lindgren: Gråsjälören
Lars Lundgren: Att vara stadsläkare i Luleå
Kirsti Rinander: När mor blev lulebo
E Bertil Persson: Notviken
Lars-Gunnar Boman; När jazzen kom till Luleå

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 1999 - 2000
Lars Hedström: Lovsång till den skapande människan
Ann Hörsell: Spionen i stadsparken - en berättelse om ett brev
Sven Stridsberg: Norrbottens flygflottilj
Jan-Olov Nyström: Agabus bilder - en svit kommenterad
Ivar Malmstad: Hertsö laxfiske-barndomsminnen
Gunnar Lindgren: Luleå läroverks fäktande fantomer Kirsti Rinander: Nyhetssändningar från predikstolen i Luleå åren 1807-1810
Alf Lövenborg: Attentatet mot Flamman
Rolf Nilsén: Gubbarna i Svartöstaden
Lars-Gunnar Boman: Luleå Dansmusiksällskap
Kristina Lagerberg: Finnklippans Väl - en nykterhetens fyr i skärgården
Georg Palmgren: Luleå stad på 1850-talet

Pris: 20 kr

Stadsarkivets Årsbok 1998
Peo Rask: Fotografiatelier Henny Tegström & Co
Kirsti Rinander: Reflektioner kring Luleå fruntimmersförening Östermalm 1884-1920
Henny Kvamsdal: Östermalm 1884-1920
Jan-Olof Nyström: Bondson och borgare - Johan Jacob Nyström
Kjell-Arne Johansson: Luleås röde patriark
Elisabeth Westerberg: Vallens barnkoloni
Anja Wrede: Linnéa och Uno Bergströms stiftelse
Staffan Hansson: Gruv- och metallindustrins betydelse för befolkningsutvecklingen åren 1880-1980
Gunnar Lindgren: "Å Gültzauudden är det godt att vara"
Olle Hägglund: Mina pojkminnen från åren 1928-1935
Anders Wallström: En kulturhärd högst upp i höga Norden

Pris: 20 kr