Torg och mötesplatser

Luleås parker och torg är en del av alla mötesplatser som finns i staden. Här kan man kan man koppla av i en av parkernas gröna rum, spela boll på öppna ytor, gunga i en lekplats eller gå på torgmarknad och köpa färska närproducerade produkter.

I Luleå finns parker och torg för alla typer av aktiviteter, det är rum där man kan mötas och umgås. Lekplatserna inbjuder till roligt lekande som ochså är utvecklande.