Ett helt liv i rörelse

”Ett helt liv i rörelse” är ett nytt ettårigt folkhälsoprojekt vid Luleå kommuns fritidsgårdar. Projektet riktar sig till besökare på gårdarna i åldrarna 13-16 år.

Huvudsyftet är att skapa en ökad medvetenhet om hälsans betydelse för ett rikt liv och att rörelse är en viktig del i livet för att det ska bli möjligt. Projektet drivs av Ung i Luleå i samverkan med Norrbottens idrottsförbund, föreningslivet och Fritidsbanken. Det bygger också till stor del på ungdomarnas eget engagemang.

Testa aktiviteter med fritidsgårdenöppnas i nytt fönster

Ung och vill arrangera?

Vill du veta mer? Har du idéer som du vill genomföra? Du behövs för att projektet ska bli lyckat. Tveka inte att kontakta oss.

Här hittar du din fritidsgård

Kontakt

Projektledare
Peter Henriksson, Luleå kommun
0920-45 30 00 peter.henriksson@lulea.se