Förvaltning av världsarvet Gammelstads kyrkstad

Gammelstads kyrkstad

Luleå kommun äger inte vårt världsarv, men ansvarar för att samordna världsarvets ägare, förvaltare och intressenter. Det kan röra sig om kyrkstugeägare, Svenska kyrkan, Trafikverket och andra.

Återställ
Världsarvssamordning
Återställ
Kyrkstadsrådet
Återställ
Vilka regler gäller för världsarvsområdet?
Återställ
Förvaltningsplan 2015- 2020
Återställ
Nyhetsbrev
Återställ
Lästips