Skolkurator

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorns uppgift är att stödja elev som stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt.

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Till skolkuratorn kan eleven komma med alla sina funderingar. Skolkuratorn kan ge råd och vägledning i många olika frågor, t ex:

  • skolsituationen
  • mobbning och utanförskap
  • föräldrarelationer
  • kompisrelationer
  • kärleksbekymmer och mycket mer

Ibland får kuratorerna frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till att slussa eleven vidare till rätt person eller myndighet.

Tystnadsplikt!

Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras eleven alltid.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att "barn far illa" så görs en anmälan till Socialförvaltningen.

Kontakta skolkuratorn

Kontakt med din skolas skolkurator tas via skolan eller genom att ringa kundcenter, 0920-45 30 00.