Hållbar utveckling på Västmarksgården

2017-06-13
Ännu en gång fick vi uppleva en fantastisk sommardag på Västmarksgården. Sol och barn sken ikapp denna fantastiska dag. Massor av fina bilder är tagna av vår duktiga fotograf Karin. Fler bilder finns på vår fotoskärm på förskolan.

Ur Lpfö, 98 rev 2016: "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."

Mer ur läroplanen: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö." Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"