Avdelningar

Renfanans förskola har tre avdelningar; Kotten, Gläntan och Tuvan.

Kotten

På Kotten finns de lite äldre barnen.

Här vill vi att barnen skall få möjlighet att utveckla sitt intresse för lek, kreativitet, lärande inom språk, kommunikation, matematik, natur och teknik.

Vi jobbar utifrån varaitionsteorin, dvs. praktiskt och teoretiskt blandade aktiviteter för ett fullständigt lärande.

Barns inflytande och sociala samspel är viktiga grundvärderingar hos oss.

Gläntan

På Gläntan finns de lite äldre barnen.

Här vill vi att barnen skall få möjlighet att utveckla sitt intresse för lek, kreativitet, lärande inom språk, kommunikation, matematik, natur och teknik.

Vi jobbar utifrån varaitionsteorin, dvs. praktiskt och teoretiskt blandade aktiviteter för ett fullständigt lärande.

Barns inflytande och sociala samspel är viktiga grundvärderingar hos oss.

Tuvan

Här finns de yngsta barnen. Barnens första möte med förskolan börjar här hos oss.

Sång, musik, rim, ramsor och sagor är ett dagligt inslag som främjar barnens språkinlärning och matematiska tänkande. Socialsamvaro är också en viktig del där vi ser barnet såväl enskilt som i grupp. Barnen lär när det är roligt och lustfyllt.

Vi är ute och leker och rör oss i alla väder.

Hos oss vill vi att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår pedagogiska omsorg.