Mobbning, kränkande behandling, likabehandling

​Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling.

​Diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så måste skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om du som förälder känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla barn och elever kan känna sig trygga.

Planen ska vara känd för dig som förälder och för ditt barn och finnas tillgänglig på skolans hemsida.

Hit kan du vända dig

Elevhälsan

Ungdomsmottagningen

Veta mer

​Vårdguiden om mobbninglänk till annan webbplats

Umo om mobbninglänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannen, Vad kan jag anmälalänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannen, Anmälanlänk till annan webbplats

Barn och elevombudetlänk till annan webbplats

Umo om kränkningarlänk till annan webbplats

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats