Studie- och yrkesvägledning

Luleå gymnasieskolas studie- och yrkesvägledare möter du i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

I vårt arbete utgår vi ifrån Sveriges vägledarförenings etiska riktlinjer.

Målet är att underlätta för dig att välja utbildning och yrke.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Kunskap om dig själv – Intressen? Egenskaper? Värderingar?
  • Informationsflödet – Det är svårt att överblicka utbildning och arbetsmarknad.
  • Arbetslivet – Oförutsägbart och föränderligt. Nya arbetstitlar och nya yrkesroller – hur hittar jag rätt?
  • Beslutfattande – Valångest, kan inte avväga, vågar inte välja bort.
  • Motivation – Hur går jag vidare? Hur ser jag framåt?
  • Sätta egna mål – Korta mål eller på lång sikt?

Som elev i gymnasieskolan har du möjlighet till ett eller flera vägledningssamtal.
Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Återställ
SYV på respektive program